Scholengemeenschap

De 3 Neten

Maximumfactuur 2022-2023

Scholen organiseren heel wat activiteiten die weliswaar niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen of ontwikkelingsdoelen, maar die het leren boeiender en  aangenamer maken voor kinderen.

Om de kostprijs van die activiteiten te beperken, werken scholen nu met een dubbele maximumfactuur. De scherpe maximumfactuur omvat activiteiten zoals toneelbezoek, sportactiviteiten, schooluitstappen van één dag, ... Ook materialen die de kinderen via de school moéten aankopen, vallen daar onder (bijv. verplicht schoolabonnement op tijdschrift).

Voor de scherpe maximumfactuur worden verschillende basisbedragen gehanteerd, afhankelijk van de leeftijd en het onderwijsniveau van het kind (kleuter- of lager onderwijs).

Een schooljaar mag niet meer kosten dan:

  • 50 euro voor kleuters
  • 95 euro voor leerlingen lagere school
  • 480 euro voor meerdaagse uitstappen lagere school

Drankjes en toezicht zijn hier niet inbegrepen.

De minder scherpe maximumfactuur omvat de activiteiten buitenshuis: meerdaagse uitstappen voor één of meerdere klassen (deels) tijdens de schooluren. Bijvoorbeeld zeeklassen, plattelandsklassen, ..... De minder scherpe maximumfactuur bedraagt voor een kleuter 0 euro (meerdaagse uitstappen komen heel weinig voor) en voor een kind uit de lagere school bedraagt het basisbedrag 480 euro voor de volledige duur van het lager onderwijs. Zo kan elk kind normaal gezien mee op uitstap.

De school meldt in het begin van het schooljaar wat de kosten voor de ouders zullen zijn (zie schoolbrochure/schoolreglement).
Gezinnen met een laag inkomen kunnen een schooltoelage aanvragen. De aanvraagformulieren schooltoelage liggen ter beschikking in de school of kunnen gedownload worden via de website van het departement onderwijs en vorming.