Scholengemeenschap

De 3 Neten

Afwezigheid wegens ziekte

Elke afwezigheid wegens ziekte moet zo snel mogelijk door het personeelslid zelf of via een derde meegedeeld worden aan de directeur.

Bij de start van het schooljaar ontvangt u van de directeur 2 documenten:

  • pers 16 of afwezigheidsattest
  • medisch attest voor Certimed.

Bij afwezigheid wegens ziekte voor meer dan 1 dag laat u beide documenten invullen door de dokter en bezorgt u zo vlug mogelijk de pers 16 aan de directeur van uw school. Het ingevulde medisch attest stuurt u dezelfde dag op naar het controleorgaan Certimed in Anderlecht. Het adres vindt u bovenaan op het formulier.