Scholengemeenschap

De 3 Neten

Tijdelijke aanstelling in wervingsambten

Als je begint te werken in het onderwijs krijg je eerst een tijdelijke aanstelling van bepaalde duur: TABD.

Indien je aan een aantal voorwaarden voldoet kan je in een bepaald ambt het recht op TADD verwerven. Om zo'n aanstelling van doorlopende duur te bekomen, dien je te kandideren bij je eigen schoolbestuur volgens een voorgeschreven procedure.

TABD, TADD, recht op TADD, TADD-aanstelling, ... deze termen en de regelgeving daaromtrent worden in deze omzendbrief verduidelijkt.

Vaste benoeming

Welke voorwaarden gelden en moeten vervuld zijn voor vaste benoeming van personeelsleden in het onderwijs? Welke personeelsleden hebben voorrang?

Deze omzendbrief heeft tot doel toe te lichten volgens welke regels de vaste benoeming aan een personeelslid wordt toegekend.

Overzichtelijke info vindt u op deze website onder het tabblaadje: personeelsbeleid scholengemeenschap.