Scholengemeenschap

De 3 Neten

Tijdelijke aanstelling in wervingsambten

Als je gedurende langere periodes interims doet binnen eenzelfde scholengemeenschap zal je voorrangsrecht opbouwen. Het recht op TADD is een vorm van tijdelijke aanstelling met voorrang. Personeelsleden kunnen het recht opbouwen om een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur te krijgen als ze aan specifieke voorwaarden voldoen. Deze personeelsleden krijgen bij voorrang een tijdelijke aanstelling t.o.v. andere personeelsleden die (nog) niet aan deze voorwaarden voldoen. 

Indien je aan een aantal voorwaarden voldoet kan je in een bepaald ambt het recht op TADD verwerven. Om zo'n aanstelling van doorlopende duur te bekomen, dien je te kandideren bij je eigen schoolbestuur volgens een voorgeschreven procedure.

TABD, TADD, recht op TADD, TADD-aanstelling, ... deze termen en de regelgeving daaromtrent worden in deze omzenbrief verduidelijkt: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/tijdelijke-aanstelling-van-doorlopende-duur

Vaste benoeming

Welke voorwaarden gelden en moeten vervuld zijn voor vaste benoeming van personeelsleden in het onderwijs? Welke personeelsleden hebben voorrang?

Deze omzendbrief heeft tot doel toe te lichten volgens welke regels de vaste benoeming aan een personeelslid wordt toegekend: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/vaste-benoeming