Scholengemeenschap

De 3 Neten

Functiebeschrijvingen ambten basisonderwijs

In onderstaande documenten vindt u de functiebeschrijvingen van de verschillende ambten in het basisonderwijs (modellen van De 3 Neten):  

Hieronder het document functionerings- en evaluatiereglement in het kader van loopbaanbegeleiding van personeelsleden van scholengemeenschap De 3 Neten (versie maart 2016):

 

Personeelsbeleid scholengemeenschap

Meer informatie over het aanwerven van nieuwe personeelsleden, tijdelijke aanstelling van doorlopende duur, vaste benoeming, terbeschikkingstelling en reaffectatie binnen onze scholengemeenschap vindt u in dit document.