Scholengemeenschap

De 3 Neten

Eerste indiensttreding in het onderwijs

Bij een eerste indiensttreding dient men in orde te zijn met volgende formaliteiten:

Documenten af te geven op het secretariaat van de school:

  • persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoon, geboorteplaats en -datum, rijksregisternummer, burgerlijke staat, personen ten laste)
  • kopie van het bekwaamheidsbewijs of diploma
  • bewijs van goed zedelijk gedrag (model 2 voor onderwijs - niet ouder dan 1 jaar)

Deze documenten worden via het secretariaat van de school opgestuurd naar het werkstation in Brussel. Hoe vlugger je deze documenten aan de directie bezorgt, hoe vlugger je dossier en dus ook je verloning in orde komt.

Op het einde van je opdracht krijg je een dienstattest en een C4-onderwijs. Met het dienstattest kan je een overzicht maken met je gepresteerde diensten. De C4 kan je zo snel mogelijk aan je betalingsinstelling of vakbond bezorgen.

Engagementsverklaring katholiek onderwijs

Vanaf september 2019 krijgen alle leerkrachten de 'Engagementsverklaring katholiek onderwijs'. 
Deze vervangt de vroegere opdrachtsverklaring.
Hier vindt u de tekst: 
https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/nieuws/engagementsverklaring-van-het-katholiek-onderwijs
 

Mandaat rooms-katholieke godsdienst

Om godsdienst te kunnen geven is een mandaat voor rooms-katholieke godsdienst vereist. Dit mandaat moet je zelf aanvragen via de website http://www.rkg.vlaanderen

Meer uitleg in de brochure voor startende leerkrachten.