Scholengemeenschap

De 3 Neten

Eerste indiensttreding in het onderwijs

Bij een eerste indiensttreding dient men in orde te zijn met volgende formaliteiten:

Documenten af te geven op het secretariaat van de school:

  • persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoon, geboorteplaats en -datum, burgerlijke staat, personen ten laste)
  • kopie van het bekwaamheidsbewijs of diploma
  • bewijs van goed zedelijk gedrag (model 2 voor onderwijs)
  • strookje van de persoonlijke post- of bankrekening
  • medisch attest van de huisarts (niet langer dan één jaar eerder afgeleverd) waaruit blijkt dat de indiensttreder in een gezondheidstoestand verkeert die de gezondheidstoestand van leerlingen noch die van andere personeelsleden in gevaar kan brengen
  • rijksregisternummer (te vinden rechts boven op de SIS-kaart)

Deze documenten worden via het secretariaat van de school opgestuurd naar het werkstation in Brussel. Hoe vlugger je deze documenten aan de directie bezorgt, hoe vlugger je dossier en dus ook je verloning in orde komt.

Op het einde van je opdracht krijg je een dienstattest en een C4-onderwijs. Met het dienstattest kan je een overzicht maken met je gepresteerde diensten. De C4 wordt zo snel mogelijk aan je betalingsinstelling of vakbond bezorgd.

Engagementsverklaring katholiek onderwijs

Vanaf september 2019 krijgen alle leerkrachten de 'Engagementsverklaring katholiek onderwijs'.  Deze vervangt de vroegere opdrachtsverklaring. Hier vindt u de tekst: engagementsverklaring ko
 

Mandaat rooms-katholieke godsdienst

Hier kan je het formulier downloaden om het mandaat rooms-katholieke godsdienst aan te vragen.

Meer uitleg in dit document.

 

Meer te weten komen over eerste indiensttreding

en bekwaamheidsbewijzen in het onderwijs?

Hier vind je de omzendbrief van het departement onderwijs en vorming.