Scholengemeenschap

De 3 Neten

Kobasec: kerngroep overlegplatform basisonderwijs secundair

Meermaals per schooljaar vergadert de kerngroep overlegplatform basisonderwijs en secundair onderwijs (kobasec) om initiatieven uit te werken die de overgang van het basis- naar het secundair onderwijs voor iedere leerling wil vergemakkelijken. Hiervoor werken wij nauw samen met de secundaire scholen van Heliks - Lier. Regelmatig vinden er school- en graadoverstijgende activiteiten plaats en worden externen uitgenodigd. Coördinator Kobasec: Stéphane Du Jardin.

Contact Kobasec: Kanunnik Davidlaan 15, 2500 Lier, tel: 03 491 92 02

GIDPBW ( gemeenschappelijke
interne dienst voor preventie en bescherming op het werk )

Elke werkgever heeft de verplichting actief mee te werken aan het welzijn van de werknemers op het werk. Om dit te waarborgen is hij verplicht een interne dienst voor bescherming en preventie op het werk op te richten. Elke school beschikt daarom over een preventieadviseur-personeelslid.

Om de werking van deze adviseurs te vergemakkelijken, hun activiteiten op elkaar af te stemmen en te coördineren, en om de nodige adviezen en ondersteuning te kunnen verlenen - ook aan de directies en schoolbesturen - werd een gemeenschappelijke interne dienst opgericht. Deze dienst is bevoegd voor de basisscholen van De 3 Neten (behalve De Regenboog), de basisscholen van Ranst, Oelegem, Heist o/d Berg, Bevel, Kessel-Station en Emblem (scholengemeenschap ROHBKE ) en alle katholieke secundaire scholen van Lier ( scholengemeenschap HELIKS).

Een stuurgroep begeleidt deze dienst. Verantwoordelijk is de coördinerende preventieadviseur: Alex Berghmans.

Contact GIDPBW: VTI, Kruisbogenhofstraat 9, 2500 Lier, tel: 0498 30 44 79