Scholengemeenschap

De 3 Neten

 kind schrijvend

Terug naar school...

 2019-2020

Scholengemeenschap De 3 Neten       

De basisscholen van het Liers Katholiek Onderwijs vormen al enkele jaren een scholengemeenschap. Dit betekent niet dat scholen hun eigen identiteit opgeven, maar leidt tot een bundeling van krachten, met respect voor het pedagogisch project en de cultuur van iedere school.

Onze scholengemeenschap "De 3 Neten" onderhoudt ook nauw contact met de scholengemeenschap van de Lierse secundaire scholen "J.B. David - Lier" en de scholen van de omgeving.

De vlotte bereikbaarheid en de kwaliteit van ons katholiek onderwijs zijn belangrijke troeven om te kiezen voor één van onze scholen.  Tijdens de open(deur)dagen kan je in de verschillende scholen proeven van de eigen schoolcultuur en sfeer.  Kom gerust een kijkje nemen. Je bent alvast welkom!

Wat voor- en naschoolse opvang betreft, biedt de buitenschoolse opvang Kadee, een initiatief van het stadsbestuur Lier, een mooie oplossing.  De opvang staat open voor alle kinderen van het kleuter- en lager onderwijs die in Lier wonen en/of naar school gaan.